Simpozionului Internaţional "Strategii Economice Alternative" - nov. 2012


INVITAŢIE

Stimați colegi,
Colectivul Facultăţii de Știinţe Economice, Juridice şi Administrative are plăcerea de a vă invita să participaţi la a XXI a ediție a Simpozionului Internaţional Strategii Economice Alternative, cu tema Creșterea economică și identificarea de noi surse de dezvoltare economică,care se va desfașura in sediul din București, Str. Matei Basarab nr. 18 bis, în data de 30 noiembrie 2012.
În speranţa că ne veţi onora cu participarea dumneavoastră, Vă oferim câteva informații generale legate de simpozion.
Vă aşteptam cu drag!

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI

30 noimembrie 2012 - Deschiderea Simpozionului – Lucrările simpozionului pe secțiuni

LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI SE VOR DESFĂŞURA
PE URMĂTOARELE SECŢIUNI

Secțiunea 1 – Economie și administrarea afacerilor
Subsecțiunea Finanțe contabilitate
Subsecțiunea Marketing management
Subsecțiunea Economie și informatică economică

Secțiunea 2 – Afaceri internaționale și integrare europeană
Subsecțiunea Integrare europeană
Subsecțiunea Afaceri internaționale
Subsecțiunea Strategii de dezvoltare regională

INFORMAŢII GENERALE

Lucrările participanților la Simpozion vor fi publicate în Volumul cu ISSN Strategii Economice Alternative.
Fiecare participant se poate înscrie cu cel mult două lucrari în calitate de unic autor sau coautor.
Lucrările vor conține un număr de 8-10 pagini și pot avea cel mult trei autori. Redactarea lor se va face exclusiv în limba engleză și numai cu respectarea instrucțiunilor tehnice de redactare atașate.
Publicarea lucrărilor este condiționata de redactarea acestora conform instrucțiunilor, trimiterea lor pe adresa de email cristina_gradea@yahoo.com, cu respectarea termenelor limită, acceptarea de către Comitetul Științific și plata taxei de participare.
Taxa de participare este de 50 EURO/lucrare (sau echivalentul în lei la cursul BNR al zilei în care se efectuează plata). Taxa include mapa de prezentare,coffee break și un exemplar din volumul în care se va publica lucrarea. În cazul în care la lucrările simpozionului participă mai mult de un singur coautor se va achita o taxa suplimentară de 25 EURO. Achitarea taxei se face în cont nr RO95RZBR0000060002527376 deschis la Raiffeisen Bank, Agenția Decebal.

TERMENE LIMITĂ

20.09 Trimiterea lucrărilor complete
30.09 Anunțul de acceptare/refuz al lucrărilor după recenzia Comitetului Științific
1.10-15.10 Plata taxei și confirmarea participării

COMITET ŞTIINŢIFIC

Prof.univ.dr.ing. Lidia Cristea
Prof.univ.dr. Robert Morar
Prof.univ.dr. Dorin Jula
Conf.univ.dr. Paul Tănăsescu
Conf.univ.dr. Adela Ionescu
Lect.univ.dr. Margareta Flesner

COMITET DE ORGANIZARE

Conf.univ.dr. Cornelia Petreanu
Lect.univ.dr. Cristina Rodica Gradea
Asist.drd. Adela Băilescu

SIMPOZION ÎN COLABORARE CU

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ BUCUREŞTI
UNIVERSITATEA "GEORGE BARIŢIU" BRAȘOV

 INSTRUCŢIUNI

Titlul lucrării

Numele și prenumele autorului (autorilor)
Afilierea autorului (autorilor)
Adresa e mail a autorului (autorilor)

Abstract
Întregul text al lucrării nu va depăși 10 pagini și va fi redactat obligatoriu în limba engleză.
Alinierea se va face în format Justified format A4, marginile de sus, jos și dreapta de 2,5cm, iar marginea din stânga de 3 cm. Paginile nu se vor numerota.
Cuvântul Abstract va fi redactat cu caractere Times New Roman, de dimensiune 12 pt, îngroșate și poziționate central în raport cu textul.
Textul abstractului nu va depăși 150 de cuvinte și se va redacta cu caractere de dimensiune 11 pt, scrise la un rând, italic.

Cuvinte cheie-abstractul lucrării va fi urmat în mod obligatoriu de maxim 5 cuvinte cheie.
Clasificare J E L –lucrarea va conține în mod obligatoriu clasificarea J E L
Atât cuvintele cheie cât și clasificarea J E L vor fi redactate cu caractere Times New Roman, de dimensiune 11 pt, aliniate în format Justified, normal, la un rând.

1. Introducere

Vă rugăm să urmați cu atenție toți pașii prezentați în continuare atunci când trimiteți lucrările dvs în vederea publicării. Aceste instrucțiuni de tehnoredactare includ descrierea completă a caracterelor, alinierilor și alte asemenea informații pe care trebuie să le aveți în vedere la întocmirea lucrării dvs.

2. Titlul lucrării

Titlul lucrării va fi poziționat în partea de sus a primei pagini, plasat central și redactat cu caractere Times New Roman, de dimensiune 14 pt, îngroșate.
Se vor folosi majuscule pentru prima literă a tuturor cuvintelor ce compun titlul lucrării, cu excepția articolelor, conjuncțiilor sau prepozițiilor. Se vor folosi, de asemenea, majuscule doar pentru primul cuvânt din cuprinsul celorlalte titluri din textul lucrării dvs.
Se vor lăsa două rânduri libere după titlul lucrării.

3. Numele și prenumele autorului (autorilor) și afilierea lor

Numele și prenumele autorilor și afilierea lor vor fi aliniate central și poziționate sub titlul lucrării, redactate cu caractere Times New Roman, de dimensiune 12 pt, fără a fi ingroșate.Pentru lucrările cu mai mulți autori, numele acestora se vor scrie unul sub celălalt, pe mai multe rânduri, cu precizarea afilierii sub fiecare nume în parte(doar dacă este vorba de afilieri diferite).
Afilierile presupun indicarea, după caz, a centrului universitar și a facultații la care sunt afiliați autorii.Acestea vor fi aliniate central și plasate imediat sub numele fiecărui autor, evidențiate cu caractere italice, dar fără a fi ingroșate.În același mod se va preciza și adresa de email a respectivului autor.
Între ultimele informații referitoare la autori și textul principal al lucrării se vor lăsa două rânduri libere.

4.Textul principal al lucrării

Textul lucrării va fi redactat cu caractere Times New roman, de dimensiune 11 pt, scrise la un rând.
Toate paragrafele vor începe cu aliniat, la o distanța de 0, 43 cm de marginea din stânga fără a lăsa rânduri libere între paragrafe.
Graficele și tabelele vor fi inserate în text, fără a depăși însă marginile fixate, iar titlurile acestora vor fi redactate cu caractere Times New Roman, de dimensiune 11 pt, scrise italic și centrate deasupra graficului sau tabelului respectiv. Acestea trebuie numerotate separat.
Sub fiecare grafic, tabel ori figură se va precizaîin mod obligatoriu sursa preluării informațiilor.

5. Subtitlurile lucrării

Subtitlurile lucrării vor fi aliniate la stânga și redactate cu caractere Times New Roman, de dimensiune 11 pt, ingroșate.
Se va lăsa câte un rând liber înainte și după aceste subtitluri.

6. Subsolurile

Se interzice folosirea subsolurilor, preferându-se includerea în textul lucrării, între paranteze rotunde a eventualelor observații periferice absolut necesare.

7. Listarea enumerărilor

Enumerările se vor redacta cu caractere Times New Roman de dimensiune 11 pt.

8. Referințele bibliografice

Lista tuturor referințelor bibliografice va fi plasată la sfârșitul lucrării și redactată cu caractere Times New Roman, de dimensiune 10 pt. Acestea se vor regăsi în textul lucrării sub forma numărului de ordine corespunzator din listă, scris între paranteze patrate.

9. Înscrierea lucrării spre publicare

Lucrarea trebuie remisă atât în format Word, cât și în format Acrobat Reader, în fișiere al căror titlu va avea următoarea formă
numeleautorului_prenumeleautorului.doc/pdf, cu precizarea că numele și prenumele vor fi cele ale primului autor al lucrării.