Oferta Educațională 2016-2017


Universitatea Română de Științe și Arte "Gheorghe Cristea" (www.ugc.ro) din București.

Nou: Programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă avizate de M.E.N.C.S.

Domeniul Drept:
1. LEGISLAŢIE EUROPEANĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE COMPETENTĂ
2. JUSTIŢIA RESTAURATIVĂ PRIN MEDIERE
3. PREVENIRE ŞI SOLUŢIONARE LITIGII ŞI CONFLICTE DE MUNCĂ
4. CRIMINALISTICA ÎNTRE CERCETARE ŞI PRACTICĂ

Contact:
Bdl. ENERGETICIENILOR Nr. 9E, Bl. M1, Sector 3, București
Tel.: 021.346.90.49; 0747.786.213
E-mail: univ.gheorghecristea@yahoo.com
Bloguri: www.ursa-dreptul.blogspot.ro
www.comunicarts.blogspot.com

Master Integrare Economică Europeană (IEE) - 2014


Program de master Acreditat prin O.M.E.C.T. nr. 5394/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

1. Probleme şi oportunităţi în procesul de extindere al Uniunii Europene

  • Uniunea Europeană şi rolul acesteia în procesul de dezvoltare durabilă a statelor membre.
  • Problematica liberei circulaţii a forţei de muncă
  • Direcţii de perfecţionare a cadrului instituţional al Uniunii Europene.

2. Piaţa internă unică şi managementul afacerilor în România


MISIUNEA acestui Program este de a asigura dobândirea unor competenţe profesionale şi de cercetare ştiinţifică, superioare licenţei, şi compatibile cu cele din mediul internaţional al afacerilor şi al mediului academic.
Prin structură şi conţinut, Programul de master Integrare Economică Europeană este compatibil cu tendinţele din România şi cu cele de pe plan mondial şi se încadrează în tipologia – Master complementar.

Acest masterat îşi are propria specificitate, dar cu elemente de legătură cu masterate similare, problematic, din ţară şi străinătate şi se adresează, prin conţinut, absolvenţilor cu studii de licenţă în specializarea Economie şi Afaceri Internaţionale, dar şi cu complementarităţi, pentru alte domenii de licenţă – management, marketing, drept, jurnalistică etc., în scopul extinderii şi perfecţionării pregătirii prin diploma de licenţă, şi a deschiderilor pentru perfecţionarea prin doctorat.

În realizarea misiunii, accentul cade pe studiul individual, pe activitatea de cercetare ştiinţifică şi valorificarea acesteia, dar şi pe interactivitatea profesori – cursanţi, rezultatele obţinute în urma acestei colaborări fiind superioare datorită efectului de sinergie.

Durata Programului de Master 
“INTEGRARE ECONOMICĂ EUROPEANĂ”
este de 2 ani universitari – 4 semestre

Taxa: 800 Euro/ an. Se poate plăti în 4 tranşe anuale

Tel. 021 346.90.49
e-mail: ugc_drept@ugc.ro